Vi vil gerne byde velkommen til vores to klinikker for neurofysiologiske undersøgelser. Vi har til huse i både Nordjylland og på Sjælland.

Vi er meget opsatte på, at du skal føle dig godt modtaget og behandlet i vores klinikker. Vi er meget fagligt engagerede og udfører undersøgelser og rapporter af høj kvalitet.
Jeg, Charlotte, har fagområdeuddannelse i Klinisk Neurofysiologi og erfaring med området fra min ansættelse som overlæge på Klinisk Neurofysiologisk afd. på Rigshospitalet. I en årrække har jeg ved siden af min neurologiske klinik i Vesterbrogade, Kbh. passet den neurofysiologiske funktion på Landssygehuset på Færøerne. 
Jeg får i Klinik for NerveUndersøgelser hjælp af særdeles erfarne neurofysiologiassistenter til udførelse af nerveledningsundersøgelse. Elektromyografi står jeg selv for.