Patientinformation

Nerveledningsundersøgelse (ENG) og elektromyografi (EMG) 

Patientinformation

Formålet er at undersøge, hvordan nerver og muskler fungerer. Undersøgelserne bruges enkeltvis eller i kombination til udredningen af sygdomme i nerver og muskler.

Før undersøgelsen

Du bedes undlade at bruge creme på arme og ben på undersøgelsesdagen forud for undersøgelsen, da dette kan vanskeliggøre undersøgelsen og forringe undersøgelsesresultatet.

Undersøgelsens varighed

Undersøgelsen varer 1-2 timer.

Undersøgelsens forløb

Du ligger ned under undersøgelsen. Undersøgelsen foretages af en erfaren specialuddannet assistent eller en læge. Ved nerveledningsundersøgelse gives svage strømstød gennem huden med stimulation ovenpå huden.
Ved EMG-undersøgelsen anbringes tynde nåleelektroder i de muskler, der skal undersøges.

Medicin

Bruger du medicin, skal du tage denne som vanligt.

Bivirkninger

Nålestikkene og de elektriske stød kan opleves som ubehagelige, men undersøgelsen er ufarlig.

Svar på undersøgelsen

Det er ikke muligt at få svar umiddelbart efter undersøgelsen. Inden for 8 dage sendes svar til den læge eller afdeling, der har henvist dig, som så vil orientere dig om resultatet af undersøgelsen.

Hvor foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen foregår på en af Klinik for Nerveundersøgelser’s adresser. Det fremgår af dit indkaldelsesbrev, hvor du skal møde op til undersøgelse.

Se evt. vores hjemmeside for yderligere informationer: https://www.kfnu.dk Med venlig hilsen Charlotte Dornonville de la Cour og personale

Link til pdf med patientinformation.