Undersøgelser

Udbudte undersøgelser hos Klinik for Nerveundersøgelser:

Vi udfører nerveledningsundersøgelse (elektroneuronografi ENG) og muskelundersøgelse (elektromyografi EMG). Alle typer undersøgelser er under aftale med Danske Regioner.
Du kan altså få lavet undersøgelsen hos os, hvis du er henvist til udredning i offentligt regi, og hvis du på grund af lang ventetid har tilgang til omvisitering pga. ’Ret til hurtig udredning’. Undersøgelserne udbydes også under ’Det udvidede frie sygehusvalg’.

Du kan se i dit indkaldelsesbrev fra det offentlige hospital, hvorledes du kan blive omvisiteret til os. 

ENG

Elektroneuronografi
(ENG = nerveledningsundersøgelse)
Kode UCGG00-RF ENG almen

Ved denne undersøgelse får du klistret små elektroder på huden på udvalgte steder på arme og/eller ben og der gives så små elektriske stimulationer. Vi måler, hvor godt nerverne sender signaler.

Se også patientinformation.

EMG

Kort elektromyografi (EMG)
Kode UCGG01-RF ENG/EMG speciel (< 2 timer)


Ved denne undersøgelse prikkes en tynd nål ind i en eller flere muskler og med nålen kan vi registrere forhold omkring hvorledes musklen har det og arbejder.

Se også patientinformation.